card
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ЗДТГ-т хог тээврийн авто машин худалдан авах

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ЕБС-ийн "Үдийн цай хөтөлбөр"-т хоол, хүнсний материал нийлүүлэх

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ЕБС-ийн "Дотуур байрны хүүхдийн хоол хүнсний материал нийлүүлэх"

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хүүхдийн 2 дугаар Цэцэрлэгт "Хүүхдийн хоол хүнсний материал нийлүүлэх"

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хүүхдийн 1 дүгээр Цэцэрлэгт "Хүүхдийн хоол хүнсний материал нийлүүлэх"

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хүүхдийн 4 дүгээр Цэцэрлэгт хүүхдийн хоол, хүнсний материал нийлүүлэх

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хүүхдийн 3 дугаар Цэцэрлэгт хүүхдийн хоол, хүнсний материал нийлүүлэх

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хужирт сумын зорилтот бүлгийн иргэдэд хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх аж ахуй нэгжийг сонгох

Дэлгэрэнгүй
Тендерийн үр дүн

Тендерийн үр дүн

Суманд зарлагдсан тендэрүүдийн үр дүнг танилцуулж байна.

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газарт шатах, тослох материал нийлүүлэх

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хужирт сумын Эрүүл мэндийн төвд шатах, тослох материал нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгох

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хужирт сумын 1 дүгээр Цэцэрлэгий хүүхдийн хоол, хүнсний материал нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хужирт сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн Үдийн цай хөтөлбөрт хоол, хүнсний материал нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хужирт сумын Эрүүл мэндийн төвийн эмчилгээний хоол, хүнсний материал нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Хужирт сумын 2 дугаар Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, хүнсний материал нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

Дэлгэрэнгүй