card
/
#Хужирт сум Авлигын эсрэг “НЭГДЬЕ” соён гэгээрүүлэх аянд нэгдэж байна.

#Хужирт сум Авлигын эсрэг “НЭГДЬЕ” соён гэгээрүүлэх аянд нэгдэж байна.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Өвөрхангай аймгийн Хужирт суманд “ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН дуудлага  худалдаанд оролцохыг урьж байна.

Өвөрхангай аймгийн Хужирт суманд “ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Өвөрхангай аймгийн Хужирт суманд “ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН дуудлага  худалдаанд оролцохыг урьж байна.

Өвөрхангай аймгийн Хужирт суманд “ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН дуудлага худалдаанд оролцохыг урьж байна.

ХУЖИРТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ СУЛ ОРОН ТООНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

ХУЖИРТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ СУЛ ОРОН ТООНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

 ХУЖИРТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭЭЛЖИТ XI ХУРАЛДААН БОЛЛОО. /2022 оны 12 сарын 16

ХУЖИРТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭЭЛЖИТ XI ХУРАЛДААН БОЛЛОО. /2022 оны 12 сарын 16

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХУЖИРТ СУМЫН 2023 ОНЫ “ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НД ТУСГУУЛАХ САНАЛ АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХУЖИРТ СУМЫН 2023 ОНЫ “ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НД ТУСГУУЛАХ САНАЛ АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ.

ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ  ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГ ДАХИН ЯВАГДАНА.

ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГ ДАХИН ЯВАГДАНА.

ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ  ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, АШИГЛУУЛАХ ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА.

Тендер шалгаруулалтын үр дүн

Тендер шалгаруулалтын үр дүн

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулан иргэдэд хөнгөн шуурхай, ил тод, шударгаар үйлчилж, сумынхаа нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хангахад оршино.

Газарзүйн онцлог.Сумын нутаг нь далайн төвшинээс 1700-2360 метрт өргөгдсөн. Өндөр Сант,  Мойлт, Гуа, Ац, Дулаан, Өвөрмодот, Ханги, Битүүхэй, Мухдаг зэрэг уул нуруу, Орхон, Хужирт, Бургас, Тээл, Харз зэрэг тунгалаг уст голууд, Олон бүрд, Хар бүрд, Бөөрөг зэрэг нуур цөөрмүүд, Үүрт, Шороот, Мойлт, Цувирай, Танхилагт зэрэг халуун рашаан, булгуудтай бөгөөд сумын төвдөө 39-60 хэмийн халуун рашааныг түшиглэсэн амралт сувиллын газартай билээ.

Блокын гарчиг / img