card
/
Image

ХУЖИРТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭЭЛЖИТ XI ХУРАЛДААН БОЛЛОО. /2022 оны 12 сарын 16

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулан иргэдэд хөнгөн шуурхай, ил тод, шударгаар үйлчилж, сумынхаа нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хангахад оршино.

Газарзүйн онцлог.Сумын нутаг нь далайн төвшинээс 1700-2360 метрт өргөгдсөн. Өндөр Сант,  Мойлт, Гуа, Ац, Дулаан, Өвөрмодот, Ханги, Битүүхэй, Мухдаг зэрэг уул нуруу, Орхон, Хужирт, Бургас, Тээл, Харз зэрэг тунгалаг уст голууд, Олон бүрд, Хар бүрд, Бөөрөг зэрэг нуур цөөрмүүд, Үүрт, Шороот, Мойлт, Цувирай, Танхилагт зэрэг халуун рашаан, булгуудтай бөгөөд сумын төвдөө 39-60 хэмийн халуун рашааныг түшиглэсэн амралт сувиллын газартай билээ.

Блокын гарчиг / img