card

  ХҮҮХДИЙН  2 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН

                                                    УРИА

v  ТААТАЙ ОРЧИН

v  ЧАНАРТАЙ СУРГАЛТ

v  ТАНЫ ХҮҮХДЭД

                                            ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

      ЦЭЦЭРЛЭГИЙН   НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ОЮУНЫ ЧАДАВХИЙГ ӨНДӨРЖҮҮЛЭХ ШАТРЫН  СУРГАЛТЫГ ХӨГЖҮҮЛЖ ,БАЙГАЛЬ ЭКОЛОГИЙГ  ХҮҮХДИЙН  ХӨГЖИЛ  ТӨЛӨВШИЛД ЧИГЛҮҮЛЖ  ХҮҮХЭД ӨӨРӨӨ  СУДАЛЖ  БҮТЭЭН БАЙГУУЛАХ ХҮҮХДИЙН ЭКО ЭРҮҮЛ ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛНЭ.

Холбоо барих утас хаяг, байршил: 70325800,

ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЗОРИЛТ

БАГШИЙН  УР ЧАДВАРЫГ  БОДИТООР НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ХИЧЭЭЛ СУДЛАХ, АРГА ЗҮЙГ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ, МЭДЭЭЛЭЛ  ХАРИЛЦААНЫ ТЕХОНОЛОГИЙГ ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭХ


 СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ӨӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛТАЙ ХОСЛУУЛАН БОЛОВСРУУЛЖ   ШАТРЫН СИСТЕМЧИЛСЭН СУРГАЛТЫГ ЯВУУЛЖ СУРГАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БРЭНД БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛГОХ
  

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ БҮХ ТАЛААР НЬ ЖИГД ХАНГАЖ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИГЧ,ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ БАЙГУУЛЛАГА БАЙЖ УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН АМЖИЛТЫГ УЛАМ БАТАТГАНА


СӨБ-ЫН ТҮВШИНД  БАЙГАЛЬ ОРЧНОО  ХАЙРЛАН ХАМГААЛЖ  ИРСЭН УЛАМЖЛАЛТ АРГА УХААНЫГ ТҮЛХҮҮ ЭЗЭМШҮҮЛЖ   БАЙГАЛЬ ЭКОЛОГИЙН СУУРЬ БОЛОВСРОЛ ОЛГОХОД ХАМТЫН ХҮЧИЙГ ЧИГЛҮҮЛЖ АЖИЛЛАНА.


ХҮҮХДИЙН СЭТГЭХҮЙ ОЮУН УХААНЫ ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХУЙЦ ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТУУДЫГ ЯВУУЛАХ ,ХҮҮХДИЙГ СУРГУУЛЬД БЭЛТГЭХ АЖЛЫН УЯЛДАА ХОЛБООГ  ХАНГАЖ АЖИЛЛАНА.