card

                                                                       ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

           Нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулан иргэдэд хөнгөн шуурхай, ил тод, шударгаар үйлчилж, сумынхаа нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хангахад оршино.