card

ХУЖИРТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Албан тушаал: ЗДТГ-ын дарга

Овог, нэр: Дашнямын Мөнхбат

Төрсөн он, сар, өдөр: 1982.11.20

Төрсөн газар: Өвөрхангай Хужирт сум

Боловсрол: 1993 онд Хужирт сумын Бүрэн дунд сургууль

                       1993-1997 оноос МУИС-ийн Биологи сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн "Ой судлалын тэнхим"-д суралцаж "Ой-зүйч, ойн инженер" мэргэжлээр төгссөн.

Ажилласан байдал: 1997 оны 07 дугаар сарын 01-ээс Хужирт сумын ЗДТГ-ын БОГЗБХТүшмэлээр 2005 он хүртэл

                                 2005 онын 04 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс ЗДТГ-ын даргаар ажиллаж байна.                     

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Нутгийн өөрөө удирдах ёсыг, төрийн удирдлагатай хослуулан иргэддээ хөнгөн шуурхай, ил тод, шударгаар үйлчилж сумынхаа нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг хангахад оршино.

ЗОРИЛТ

-        Аймаг сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг шуурхай зохицуулалтаар хангах.

-        ЗДТГ-ыг хөгжүүлж, иргэдэд мэргэшсэн, тогтвортой, чадварлаг төрийн албаар үйлчлэх бүтэц тогтолцоог бүрдүүлж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах.

-        Нутаг дэвсгэртээ эдийн засаг, байгаль орчин, нийгмийн хөгжлийг хангах үйл ажиллагааг зохицуулалт зохион байгуулалтаар хангах.