card

 

Зоригтын Цэцэгмаа нь 1972 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр төрсөн. 

- 1980-1987 онд Хархорин сумын ЕБСургууль, 1987-1990 онд Хужирт сумын ЕБСургууль, 

- 1990-1992 онд Эрдэнэт хотын Хялганатын Ойн техникум, 

- 2002-2007 онд БХИСургуулийг Менежмент, төрийн захиргааны мэргэжлээр  бакалавр, 

- 2015-2018 онд ХААИСургуулийг Байгаль орчны хяналт, үнэлгээ мэргэжлээр магистрын зэрэгтэй тус тус төгссөн. 

АЖИЛ БАЙДАЛ:

  • 1992 оноос 1996 он хүртэл ЕБСургуульд байрны багш, лаборант
  • 2000-2002 онд сургуулийн өмнөх боловсролын 2 дугаар цэцэрлэгт туслах багш
  • 2005-2007 онд тус сумын ЗДТГ-т байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч,  газар зохион байгуулалт хариуцсан ажилтан
  • 2007-2020 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэл  байгаль орчны хяналтын Улсын байцаагч
  • 2020 оны 6 сараас Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ажиллаж байна.

Утасны дугаар:91010016

И-мэйл хаяг: tsetsegmaa0016@gmail.com