card

Сумын Засаг даргын Тамгын газарт дараах ажлын байрны сул орон тоо байгаа бөгөөд төрийн албаны салбар зөвлөлд захиалгаа хүргүүлээд байна.

1. Мал аж ахуй, үржил, бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

2. Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3. Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн